Pinopresura Układowa

Stanowi połączenie działania Pinopresury, Igłoterapii, Refleksologii i Terapii wisceralnych – aby nie tylko likwidować ból, ale jednocześnie uruchamiać procesy naprawcze organizmu, pozwalając na optymalny powrót do zdrowia. Szkolenie stanowi rozszerzenie podstawowego szkolenia Pinopresury i obejmuje 3 moduły . Każdy z modułów dotyczy pary meridianów, biorących początek lub kończących się na stopach.

 

 • Element Wody (nerka – pęcherz moczowy);
 • Element Drewna (wątroba, pęcherzyk żółciowy);
 • Element Ziemi (żołądek – śledziona).

 

Wymienione 6 meridianów przenika wszystkie narządy wewnętrzne, regulując ich funkcje, ponadto odnajduje swe odzwierciedlenie w stopach, a w szczególności w palcach. Teoria meridianów zakłada, że zaburzenie w obrębie jednego z nich powoduje chaos w całym kanale i wywołuje dysharmonie w ciele wzdłuż tego meridianu, lub też chaos stanowi rezultat dysharmonii narządu związanego z danym meridianem.

Jeśli dysharmonia w obrębie jednego kanału utrzymuje się, dysfunkcji ulegają kolejne meridiany i powiązane z nimi narządy wewnętrzne. Ciało stopniowo traci zdolność do adaptacji i rozpoczynają się stany chorobowe. Pierwszym krokiem w takim wypadku jest określenie, które z narządów wewnętrznych są zaangażowane w proces poprzez sprawdzenie:

 • wrażliwości stref odruchowych mózgoczaszki oraz rdzenia kręgowego
 • wybranych receptorów na stopach wskazujących zaburzone obiegi energetyczne
 • palpacja powłok skórnych w obrębie tułowia wskazujących na konkretny łańcuch wisceralny
 • mięśnie wskaźnikowe dla danego meridianu oraz identyfikacja ich wpływu w powstawaniu
 • dysfunkcji narządu ruchu
 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu – pytania klucze pozwalające często rozstrzygnąć, który układ jest przyczyną zaburzenia

 

Przykład:

 • Jeśli pacjent cierpi na boczny ból kolana, może on być związany z meridianem pęcherzyka żółciowego (element drewna)  – można to szybko zweryfikować poprzez zbadanie receptora p. żółciowego na stopie, który zazwyczaj będzie wrażliwy. Chociaż narząd może nie być chory, blokada w meridianie może być przyczyną bólu i dyskomfortu. Blokada meridianu p. żółciowego będzie powodować jednocześnie  skroniowe bóle głowy/migreny. Mimo, że na pierwszy rzut oka wygląda, że  zaburzenia te, nie mają ze sobą wiele wspólnego, usunięcie blokady  przyniesie w tym przypadku ustąpienie obu objawów,  natomiast jedną z  możliwych przyczyn ich wystąpienia tego stanu może być np. podrażnienie dwunastnicy w wyniku błędów żywieniowych.
 • Pieczenie, pocenie się lub bolesne podeszwy stóp, stopy skierowane na zewnątrz lub naderwanie więzadeł st. skokowego mogą wskazywać na osłabienie meridianu pęcherza moczowego i nerek, a więc elementu wody. Zaburzenia tych układów będą również często występować w problemach ze snem, szumami usznymi, czy bólami odcinka Lx.

 

Po identyfikacji zaburzonego szlaku podejmujemy działania nakierowane na zrównoważenie napięć i przepływu w obiegach czynnościowych organizmu pacjenta w tym celu wykorzystujemy:

 • Techniki pinopresury dedykowane regulacji układów nerwowego , endokrynnego, trawiennego, moczowo- płciowego
 • Manipulacje wisceralne dedykowane narządom związanym z poszczególnymi meridianami, i ich połączeń z układem ruchu
 • Stymulację/regulację przy pomocy pinów odpowiednich receptorów na uchu wspomagających proces leczenia.
 • Stymulację punktów akupunkturowych na wybranych meridianach

 

 

Dlaczego warto łączyć te techniki?

Działanie naszego ciała stanowi wciąż tajemnicę, nasz organizm świetnie adaptuję się do zmiennych warunków. Często jednak stres na jaki go wystawiamy przekracza te zdolności. Każdego dnia piszemy nowy program dla naszego organizmu. Nawyki żywieniowe, ruchowe, reakcje emocjonalne, kształtują stan i funkcję naszych narządów wewnętrznych. Narządy wewnętrzne stanowią pewien rodzaj zapisu historii naszego życia. Jednocześnie mają bezpośredni wpływ na jego jakość. Michał Szymański i Wioletta Kostrzewa postanowili stworzyć spójny system terapeutyczny, który pozwoli kursantom na szerokie spektrum oddziaływania na organizm pacjenta. Aby nie tylko usprawniać go w jego dysfunkcji, ale także pomóc pacjentowi stworzyć warunki do osiągnięcia pełni zdrowia, jaką jest w stanie osiągnąć w danym momencie swojego życia. Im więcej układów zaangażujemy w proces leczniczy, tym większa moc oddziaływania. To nie my leczymy organizm, organizm leczy się sam. Jest to aktywny proces przemian w naszym ciele, który trwa w każdej sekundzie naszego życia. Na tym szkoleniu postaramy się przekazać kursantom naszą wiedzę, odnośnie tego jak możemy zadbać o stworzenie optymalnych do tego procesu warunków.

 

 

Pinopresura Układowa

Szkolenie z Pinopresury obejmuje trzy dwudniowe moduły szkoleniowe.

 

Lokalizacja:
Koszary Funka, Olsztyn

Cena brutto:

1100,00 

Wyczyść

Udostępnij te szkolenie:

Jeśli jesteś absolwentem tego szkolenia wyraź opinie lub podziel się wrażeniami na jego temat!

Michał Szymański

tel.: +48 531 976 045

ul. Warmińska 28/3, 11-041 Olsztyn